نوارهای سمباده ای جهت جلوگیری از لغزش و سر خوردن (شرکت پارسیان فجر سپهر)

نوارهای سمباده ای جهت جلوگیری از سر خوردن (پارسیان فجر سپهر)

نوارهای سمباده ای جهت جلوگیری از سر خوردن (پارسیان فجر سپهر)

نوارهای سمباده ای شرکت پارسیان فجر سپهر به منظور جلوگیری از لغزش و سر خوردن در لبه پله ها مورد استفاده قرار می گیرند. این نوارها در رول های ۱۸ متری و در عرض های ۵ و ۱۰ سانتیمتری موجود می باشند.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان

http://www.pfs-co.info