نوارهای سمباده ای ضد لغزش (پارسیان فجر سپهر)

نوارهای سمباده ای ضد لغزش (پارسیان فجر سپهر)

نوارهای سمباده ای جهت جلوگیری از لغزش و سرخوردن در لبه پله ها مورد استفاده قرار می گیرند. این نوارها با عرض های ۵ و ۱۰ سانتی متری و در رول های ۱۸ متری موجود می باشند.

http://www.pfs-co.info