نوارهای سمباده ای شرکت پارسیان فجر سپهر

نوارهای سمباده ای شرکت پارسیان فجر سپهر

نوارهای سمباده ای شرکت پارسیان فجر سپهر

نوارهای سمباده ای پشت چسب دار هستند. برای محکم کردن این سرپله ها، می توان از چسب کرافت استفاده کرد.این نوارها با عرض های ۵ و ۱۰ سانتی متری و در رول های ۱۸ متری قابل عرضه می باشند.

شرکت پارسیان فجر سپهر

http://www.pfs-co.info