نوارهای سنباده ای (شرکت پارسیان فجر سپهر)

نوارهای سمباده ای (شرکت پارسیان فجر سپهر)

نوارهای سمباده ای (شرکت پارسیان فجر سپهر)

نوارهای سمباده ای با عرض های ۵ سانتی متر و ۱۰ سانتی متررا به منظور جلوگیری از سر خوردن در لبه پله ها می توان استفاده کرد.هر رول از این نوارها، ۱۸ متر می باشد. این نوارها پشت چسب دار هستند و در صورت تمایل برای محکم کردن آن ها می توان از چسب کرافت استفاده کرد.

http://WWW.SAFETYSIGNS.IR