تسهیل یافتن مسیرهای خروجی با استفاده از علائم خروج اضطراری شب نما

پیدا کردن مسیرهای خروجی در مواقع اضطراری با استفاده از علائم شب نما

پیدا کردن مسیرهای خروجی در مواقع اضطراری با استفاده از علائم شب نما

به هنگام قطع برق اصلی و اضطراری در موقع بروز حوادث ، با استفاده از علائم شب نما می توان مسیرهای خروجی رامشخص کرد.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان

http://www.pfs-co.info