علائم آلومینیومی شب نما محصول پرمالایت آلمان

استفاده از علائم خروج اضطراری شب نما در ساختمان های بزرگ

استفاده از علائم خروج اضطراری شب نما در ساختمان های بزرگ

احداث ساختمان های بلند و بزرگ ، مهندسین ایمنی را با چالش های فراوانی مواجه نموده است. یکی از این چالش ها ، دود و حرارت ناشی از آتش سوزی در ساختمان و کاهش توانایی افراد هنگام فرار در ساختمان های بزرگ می باشد که سالانه جان صد ها نفر را به خطر می اندازد. علائم خروج اضطراری شب نما نسل جدیدی از علائم خروج است که به منظور کاهش صدمات جانی مورد استفاده قرار می گیرد. http://WWW.PFS-CO.INFO