چه چیزی می تواند در هنگام اضطرار و وحشت آتش سوزی به افراد کمک کند؟

چه چیزی می تواند در هنگام اضطرار و وحشت آتش سوزی به افراد کمک کند؟

چه چیزی می تواند در هنگام اضطرار و وحشت آتش سوزی به افراد کمک کند؟

در هنگام آتش سوزی علاوه بر معماری ایمنی باید از تمهیدات مختلف ایمنی از جمله تابلوها و علائم نشانگر تجهیزات آتشنشانی شب نما بهره برد تا فردی که دچار وحشت و اضطراب آتش سوزی و احتمالا مقداری دودزدگی و ناتوانی جسمی است بتواند در وضعیت سرگردان به کمک این علائم به سرعت مسیرهای خروج اضطراری را شناسایی و از ساختمان خارج شود.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان در زمینه علائم خروج اضطراری می باشد.

http://www.pfs-co.info