خروج اضطراری با علائم شب نما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

کاهش آسیب های جانی افراد با به کارگیری علائم خروج اضطراری شب نما

کاهش آسیب های جانی افراد با به کارگیری علائم خروج اضطراری شب نما

با به کارگیری علائم خرج اضطراری شب نما محصول پرمالایت آلمان که شرکت پارسیان فجر سپهر نمایندگی انحصاری آن را دارا می باشد،از آسیب های جانی افراد ناشی از وقوع حوادث مختلف از قبیل آتش سوزی در ساختمان ها و مجتمع ها ی بزرگ کاسته می گردد.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان

http://www.pfs-co.info