تابلوهای خروج اضطراری شب نما

کاهش تلفات با استفاده از علائم ایمنی شب نما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

با به کارگیری علائم خروج اضطراری شب نما، از آسیب های جانی افراد کاسته می گردد. این علائم، تلفات ناشی از وقوع حوادث آتش سوزی و زلزله در ساختمان های بزرگ را کاهش میدهند.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان

http://www.pfs-co.info