کاهش حداکثری صدمات جانی با علائم خروج اضطراری شب نما(پرمالایت آلمان)

کاهش حداکثری صدمات جانی با علائم خروج اضطراری شب نما (پرمالایت آلمان)

کاهش حداکثری صدمات جانی با علائم خروج اضطراری شب نما (پرمالایت آلمان)

علائم خروج اضطراری شب نما، صدمات جانی افراد را به حداقل می رساند. علائم خروج اضطراری شب نما شرکت پرمالایت آلمان که شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری این محصولات در ایران است، از برندهای برتر دنیا در حوزه ی ایمنی و امنیت محسوب می شود.

http://www.pfs-co.info