کاهش حداکثری صدمات جانی ناشی از حوادثی نظیر زلزله و اتش سوزی با استفاده از علائم خروج اضطراری شب نما

کاهش حداکثری صدمات جانی ناشی از حوادثی نظیر زلزله و آتش سوزی با استفاده ازعلائم خروج اضطراری شب نما

کاهش حداکثری صدمات جانی ناشی از حوادثی نظیر زلزله و آتش سوزی با استفاده از علائم خروج اضطراری شب نما

بعد از به وجود آمدن حوادثی نظیر زلزله و آتش سوزی اولین اقدام، قطع جریان برق و گاز است. قطع جریان گاز و برق موجب می گردد تا از به وجود آمدن حوادث بعدی جلوگیری گردد. طبیعتأ بعد از قطع جریان برق، محیط تاریک می گردد. در این شرایط علائم خروج اضطراری شب نما صدمات جانی افراد را به حداقل ممکن می رسانند.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان می باشد.

http://www.pfs-co.info