کاهش خسارت مالی با استفاده از علائم ایمنی

کاهش خسارت مالی با استفاده از علائم ایمنی

کاهش خسارت مالی با استفاده از علائم ایمنی

استفاده از علائم خروج اضطراری شب نما محصول پرمالایت آلمان باعث کاهش خسارت های مالی ناشی از آتش سوزی در ساختمان ها می گردد.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان

http://www.pfs-co.info