کاهش صدمات جانی با علائم شب نما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

کاهش صدمات جانی با علائم شب نما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

کاهش صدمات جانی با علائم شب نما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

علائم خروج اضطراری شب نما محصول شرکت پرمالایت آلمان ، موجب کاهش صدمات جانی ناشی ازآتش سوزی در ساختمان های بلند و بزرگ می باشد.

http://www.pfs-co.info