کاهش صدمات جانی و مالی با علائم شب نما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

کاهش صدمات جانی و مالی با علائم شب نما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

کاهش صدمات جانی و مالی با علائم شب نما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

علائم خروج اضطراری شب نما محصول شرکت پرمالایت آلمان ، موجب کاهش صدمات جانی ناشی ازآتش سوزی در ساختمان های بلند و بزرگ می باشد.

http://www.pfs-co.info