آنچه در هنگام اضطرار و وحشت آتش سوزی می تواند به افراد کمک کند چیست؟

– در هنگامه حریق علاوه بر معماری ایمنی باید از تمهیدات مختلف ایمنی از جمله تابلوها و علائم نشانگر تجهیزات آتش نشانی شب نما بهره برد تا فردی که دچار وحشت و اضطراب آتش سوزی و احتمالا مقداری دود زدگی و ناتوانی جسمی است، بتواند در وضعیت سرگردان ، به کمک این علائم ، به سرعت مسیرهای خروج اضطراری را شناسایی و از ساختمان خارج شود. از دیگر کاربرد های این فناوری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • این تابلوها در زمان قطعی برق هدایت افراد را به عهده داشته و وظیفه خود را به عنوان تجهیزات پدافند غیر عامل ساختمان، به خوبی انجام می دهد.
  • در ایجاد افزایش میزان امنیت افراد موثر است.

آتش نشانان را در شناسایی مسیر های خروج یاری می دهد