امکان خروج بی خطر و آسان با علائم آلومینیومی خروج اضطراری شب نما

 

علائم آلومینیومی خروج اضطراری شب نما(با رنگ کوره ای) پرمالایت آلمان علائمی می باشند که  امکان خروج بی خطر و آسان از محیط های تاریک را به هنگام تخلیه اضطراری افراد فراهم می سازد