با نصب علائم شب نما محصول شرکت پرمالایت آلمان در محیط کاری خود، می توانید روند معرفی خطرات را به کارکنان تسریع بخشید

-برخی از صنایع بسیار بزرگ بوده و به نسبت تنوع خطرات آنها نیز بیشتر می باشد .در صنایع بزرگ تقریبا غیر ممکن است در اثر تجربه تمامی کارکنان به تمامی خطرات و تمام محل ها آشنا شوند. با نصب علائم شب نما محصول شرکت پرمالایت آلمان در محیط کاری خود، می توانید روند معرفی خطرات را به کارکنان تسریع بخشید. شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری شرکت پرمالایت آلمان