خروج اضطراری ۵

مالک ساختمان مسئول نصب علائم در مکانهای عمومی مثلا راه پله بوده و در صورت عدم اطلاع باید با مسئولین ذیربط در اتش نشانی هماهنگ نماید. صاحبان مشاغل ازاد نیز مسئول نصب علائم ضروری در داخل قسمت خود از ساختمان هستند.

۹۹/۹/۸